podcast 15mins city

podcast 15mins city

0 0 hace 8 meses
ไวรัสทำให้เราเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตในเมืองอย่างฉับพลัน ให้เราใช้ชีวิตอยู่กับบ้านและระแวกบ้านมากขึ้น ลดเวลาการเดินทางให้สั้นลง และลดพื้นที่เมืองให้เล็กลง ไวรัสกำลังชี้ช่องให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ต่อการทำเมืองขนาดเล็กที่ยั่งยืน และ ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจมีมากขึ้น กับเมืองจิ๋วขนาด15 นาทีถึงกัน

Síguenos en Facebook